Rezultati pretraživanja za: paćenički

  • pȁćeničkī

    prid. G pȁćeničkōg(a); ž. pȁćeničkā, s. pȁćeničkō koji se odnosi na paćenike; sin. mučenički, patnički

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga