Rezultati pretraživanja za: padati

  • pȁdati

    gl. nesvrš. prijel./neprijel. prez. 1. l. jd. pȁdām, 3. l. mn. pȁdajū, imp. pȁdāj, aor. pȁdah, imperf. pȁdāh, prid. r. pȁdao, prid. t. pȁdān 1. neprijel. a. gubiti tjelesnu ravnotežu zbog nedostatka oslonca ili kakva uporišta, dospijevati u niži položaj zbog gubitka tjelesne ravnoteže [~ na leđa; ~ prema naprijed; ~ s drveta; ~ s kreveta na pod] b. spuštati se ili primicati se čemu slobodnim padom [Snijeg pada cijeli dan.; Trešnje padaju s drveta.] c. polako se spuštati s višega mjesta na niže [Padaju mu hlače.]; sin. (spadati) d. biti opušten i slobodno se prostirati duž čega [Kosa joj pada po ramenima.; Nabori na haljini lijepo padaju.] e. pren. pogibati u borbi [~ za slobodu] f. pren. doživljavati poraz ili gubiti bitku [Vlade su padale jedna za drugom.] g. pren. postajati manjim, manje brojnim, manje obilnim, nižim, rjeđim, ograničenijim, manje snažnim ili niže vrijednosti [Dug pada.; Plaće padaju.]; sin. smanjivati se v. pod smanjivati; ant. penjati se pren., povećavati se v. pod povećavati, rasti pren. h. razg. događati se kao završetak ili posljedica čega [Padale su odluke.; Padale su uvredljive riječi.] i. razg. biti podložnim komu ili čemu, biti slab na koga ili što [~ na čije oči; ~ na lijepe riječi] 2. neprijel. a. kao nepunoznačni glagol pojavljuje se uz imenice i može se zamijeniti punoznačnim glagolom najčešće izrazno povezanim s odgovarajućom imenicom  ~ u nesvijest v. onesvješćivati se pod onesvješćivati; ~ u očaj v. očajavati b.  ~ u komu gubiti svijest na duže vrijeme; ~ u ropstvo postajati robom, biti zarobljenim; ~ u zatočeništvo postajati zatočenim, gubiti slobodu 3. prijel. dobivati neprolazne ocjene, ne prelaziti u viši obrazovni stupanj [~ ispite; ~ razrede]; ant. prolaziti; vidski paranjak: pasti

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga