Rezultati pretraživanja za: pasiv

  • pȁsīv

    im. m. G pȁsīva gram. glagolsko stanje kojim se izriče radnja koju trpi subjekt, trpno glagolsko stanje; ant. aktiv

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga