Rezultati pretraživanja za: pasivni

  • pȁsīvnī

    prid. G pȁsīvnōg(a); ž. pȁsīvnā, s. pȁsīvnō gram. koji izriče da se na kome ili čemu vrši radnja [~ oblik]; sin. trpni; ant. aktivni, radni

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga