Rezultati pretraživanja za: podvala

  • pȍdvala

    im. ž. G pȍdvalē; mn. N pȍdvale, G pȍdvālā lukav postupak kojemu je cilj dovesti koga u zabludu; sin. lukavstvo, prijevara, varka

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga