Rezultati pretraživanja za: pokretati

  • pòkretati

    gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. pòkrēćēm, 3. l. mn. pòkrēćū, imp. pòkreći, aor. pòkretah, imperf. pòkrētāh, prid. r. pòkretao, prid. t. pòkretān 1. činiti da se što počne kretati, stavljati u pokret [~ vojsku] 2. činiti da što počne djelovati [~ stroj]; sin. (aktivirati) 3. davati poticaj čemu [~ izdavanje dječjih knjiga; ~ nove ideje]; sin. poticati 4. počinjati što novo, stvarati što novo [~ novu školu]; sin. osnivati, ustanovljavati, ustanovljivati, utemeljivati, zasnivati • pòkretati se povr. 1. kretati se u prostoru 2. pren. počinjati raditi na čemu; vidski parnjak: pokrenuti

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga