Rezultati pretraživanja za: premda

  • prȅmda

    vez. uvodi stvarnu dopusnu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [Premda je umoran, doći će na sastanak.]; sin. ako … i v. pod ako, bez obzira na to što v. pod obzir, iako, ( mada), makar, unatoč tomu što v. pod što, usprkos tomu što v. pod što  ~ (i) … ipak ima vezničku funkciju u zavisnosloženim stvarnim dopusnim rečenicama [Premda je i umoran, ipak će doći na sastanak.]; sin. ako… i… ipak v. pod ako, iako… ipak v. pod iako, makar… ipak v. pod makar

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga