Rezultati pretraživanja za: preuređivati

  • preuređívati

    gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. preurèđujēm, 3. l. mn. preurèđujū, imp. preurèđūj, aor. preuređívah, imperf. preurèđīvāh, prid. r. preuređívao, prid. t. preurèđīvān uređivati drukčije, na nov način [~ kuću; ~ stan]; sin. (adaptirati); vidski parnjak: preurediti

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga