Rezultati pretraživanja za: prolaziti

  • pròlaziti

    gl. nesvrš. prijel./neprijel. prez. 1. l. jd. pròlazīm, 3. l. mn. pròlazē, imp. pròlazi, aor. pròlazih, imperf. pròlažāh, prid. r. pròlazio, prid. t. pròlažen 1. prijel. a. hodajući ili vozeći se prelaziti određenu udaljenost [Prolazili smo deset kilometara na dan.]; sin. prelaziti, prevaljivati; vidski parnjak: proći b. dobivati prolazne ocjene, prelaziti u viši obrazovni stupanj [~ ispite; ~ razrede]; ant. padati; vidski parnjak: proći c. čitati ili proučavati kakvo obrazovno gradivo [~ zadatke za vježbu]; vidski parnjak: proći d. pren. spoznavati što iskustvom [~ mnoge nevolje; Svašta je prolazio u životu.]; sin. proživljavati; vidski parnjak: proći 2. neprijel. a. krećući se kroz zatvoreni prostor dolaziti na suprotnu stranu, izlaziti iz kojega prostora [~ kroz hodnik; ~ kroz tunel]; vidski parnjak: proći b. krećući se promicati kraj koga ili čega [~ kraj spomenika]; vidski parnjak: proći c. 3. l. istjecati i ne postojati više, prestajati postojati [Ljeto prolazi.; Oluje dolaze i prolaze.] d. zbivati se u vremenskome slijedu [Prolaze dani.; Vrijeme prolazi.]; sin. ići e. protezati se kroz prostor [Staza prolazi kroz šumu.]; sin. ići

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga