Rezultati pretraživanja za: radni

  • rȃdnī

    prid. G rȃdnōg(a); ž. rȃdnā, s. rȃdnō 1. koji se odnosi na rad [~ zadatci] 2. gram. koji izriče da tko ili što vrši radnju [~ oblik]; sin. aktivni; ant. pasivni, trpni 3. tijekom kojega se radi [radna subota; ~ dani]; ant. neradni

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga