Rezultati pretraživanja za: skupiti

  • skȕpiti

    gl. svrš. prijel. prez. 1. l. jd. skȕpīm, 3. l. mn. skȕ, imp. skȕpi, aor. skȕpih, prid. r. skȕpio, prid. t. skȕpljen 1. kupeći staviti na jedno mjesto [~ jabuke]; sin. prikupiti, sabrati, ( sakupiti) 2. ujediniti više ljudi ili kakvih snaga na istome mjestu ili za isti zadatak [~ društvo za igru; ~ vojsku]; sin. okupiti, ( sakupiti) 3. privući jedno drugomu [~ koljena]; sin. (sakupiti) 4. pribavljajući stvoriti dovoljnu količinu čega [~ novac za bicikl; ~ dobrovoljne priloge]; sin. prikupiti, ( sakupiti) • skȕpiti se povr. 1. s različitih strana doći na jedno mjesto [Skupili smo se pred školom.]; sin. okupiti se v. pod okupiti, sabrati se v. pod sabrati, (sakupiti se) v. pod sakupiti 2. postati užim i manjim [Košulja se skupila u pranju.]; sin. stisnuti se v. pod stisnuti; vidski parnjak: skupljati

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga