Rezultati pretraživanja za: skupljati

  • skúpljati

    gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. skȗpljām, 3. l. mn. skúpljajū, imp. skȗpljāj, aor. skúpljah, imperf. skȗpljāh, prid. r. skúpljao, prid. t. skȗpljān 1. kupeći stavljati na jedno mjesto [~ koštice od šljiva]; sin. prikupljati, sabirati, ( sakupljati) 2. ujedinjavati više ljudi ili kakvih snaga na istome mjestu ili za isti zadatak [~ društvo za igru; ~ vojsku]; sin. okupljati, ( sakupljati) 3. privlačiti što jedno drugomu [~ koljena]; sin. (sakupljati) 4. pribavljajući stvarati dovoljnu količinu čega [~ novac za bicikl; ~ dobrovoljne priloge]; sin. prikupljati, ( sakupljati) • skúpljati se povr. 1. dolaziti na jedno mjesto s različitih strana [Skupljali smo se pred školom.]; sin. okupljati se v. pod okupljati, sabirati se v. pod sabirati, (sakupljati se) v. pod sakupljati 2. postajati užim i manjim [Košulje se skupljaju u pranju.]; vidski parnjak: skupiti

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga