Rezultati pretraživanja za: slagati

  • slàgati

    gl. svrš. neprijel. prez. 1. l. jd. slȁžēm, 3. l. mn. slȁžū, imp. slàži, aor. slàgah, prid. r. slàgao, prid. t. slȁgān ispričati nešto što nije istina [Slagao si mi u lice.]; sin. izmisliti

  • slágati

    gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. slȃžēm, 3. l. mn. slȃžū, imp. sláži, aor. slágah, imperf. slȃgāh, prid. r. slágao, prid. t. slȃgān 1. stavljati što jedno uz drugo ili jedno na drugo [~ račune na hrpu; ~ kocke]; vidski parnjak: složiti 2. postavljati u red, određenim redom stavljati više predmeta na jedno mjesto [~ knjige na policu]; vidski parnjak: složiti 3. svijati ili stavljati što u određeni oblik tako da bude uredno [~ košulju]; vidski parnjak: složiti 4. postavljati i spajati dijelove tako da čine cjelinu [~ ormar]; sin. montirati, sklapati, sastavljati; ant. rasklapati, rastavljati; vidski parnjak: složiti 5. razg. osmišljati i sastavljati kakvu cjelinu [~ program]; vidski parnjak: složiti  ~ tekst pripremati tekst za tisak • slágati se povr. 1. a. odgovarati jedno drugomu prema kakvim obilježjima [Rezultati se slažu; ~ se u rodu, broju i padežu]; sin. podudarati se, poklapati se razg. v. pod poklapati b. imati kakav odnos [dobro se ~]; vidski parnjak: složiti se v. pod složiti 2. biti suglasan s kim ili s čim, imati o čemu isto mišljenje kao i tko drugi [~ se s čijim postupkom; ~ se s izborom ravnatelja]; sin. odobravati; ant. protiviti se; vidski parnjak: složiti se v. pod složiti

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga