Rezultati pretraživanja za: slučaj

  • slȕčāj

    im. m. G slȕčāja, L slučáju; mn. N slȕčāji/slȕčajevi, G slȕčājā/slȕčajēvā stjecaj okolnosti ili događaj koji nije predviđen ili namjerno planiran [nesretan ~]  u slučaju da uvodi stvarnu pogodbenu surečenicu u zavisnosloženoj rečenici [U slučaju da pitaju za nas, recite im da se jave.]; sin. ako, li, ( ukoliko) ♦ ni u kojemu slučaju nikako, nipošto, nikada; od slučaja do slučaja kako kad, s vremena na vrijeme, ne uvijek jednako, prema okolnostima; prepustiti što slučaju pustiti da stvari idu same od sebe, pustiti da se što dogodi bez utjecaja; pukim slučajem slučajno, bez pravoga razloga; u svakome slučaju svakako, na svaki način; za svaki ~ ako bude potrebno, radi sigurnosti; žalim ~ žao mi je, što se može

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga