Rezultati pretraživanja za: stupanj

  • stȗpanj

    im. m. G stȗpnja; mn. N stȕpnjevi/stȗpnji, G stȕpnjēvā/stȗpānjā 1. jedinica koja ima različitu vrijednost na različitim mjernim instrumentima 2. mat. mjerna jedinica za kut (°); sin. grad  kutni ~ jedinica kuta jednaka središnjemu kutu kojemu pripada luk na jediničnoj kružnici duljine jedan (rad); sin. radijan 3. glazb. položaj tona unutar ljestvice [ton c I. je ~ C‑dura] 4. razina u kojemu razvoju ili mijeni [najviši ~ razvoja društva] 5. količina određenoga svojstva, količina u kojoj tko ima određeno svojstvo [Lukav je do stupnja koji je teško premašiti.]; sin. mjera 6. gram. gramatička kategorija pridjeva i priloga kojom se izražava količina posjedovanoga svojstva: pozitiv, komparativ i superlativ  Celzijev ~ fiz. mjerna jedinica za temperaturu (°C); sin. (celzij) ♦ promijeniti se za sto osamdeset stupnjeva promijeniti se iz temelja, potpuno se promijeniti

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga