Rezultati pretraživanja za: usporen

  • ùsporen

    prid. G ùsporena; odr. ùsporenī, G ùsporenōg(a); ž. ùsporena, s. ùsporeno; komp. usporènijī koji je smanjene brzine [~ ritam srca; usporeno gibanje]; ant. ubrzan

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga