Rezultati pretraživanja za: vi

  • os. zam. GA vȃs/vas, D vȁma/vam, LI vȁma 1. osobe kojima se govoritelj obraća, sugovoritelji 2. osoba kojoj se govoritelj obraća i članovi skupine kojoj pripada 3. Vi sugovoritelj kojemu se govoritelj obraća s poštovanjem [Obraćam Vam se s molbom.] 4. D vam koji pripada sugovoritelju i još komu [To vam je otac.]; sin. vaš 5. D Vam koji pripada sugovoritelju kojemu se govoritelj obraća s poštovanjem [To Vam je otac.]; sin. Vaš v. pod vaš

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga