Rezultati pretraživanja za: zasnivati

  • zasnívati

    gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. zàsnīvām, 3. l. mn. zasnívajū, imp. zàsnīvāj, aor. zasnívah, imperf. zàsnīvāh, prid. r. zasnívao, prid. t. zàsnīvān 1. počinjati što novo, stvarati što novo [~ novu školu; ~ obitelj]; sin. osnivati, pokretati, ustanovljavati, ustanovljivati, utemeljivati 2. oslanjati se na što ili imati temelj za što u čemu [~ tvrdnje na dokazima]; sin. temeljiti, utemeljivati • zasnívati se povr. imati uporište u čemu, moći se izvesti ili zaključiti iz čega [Tvrdnja se zasniva na čvrstim dokazima.]; sin. počivati pren., temeljiti se v. pod temeljiti; vidski parnjak: zasnovati

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga