Rezultati pretraživanja za: zastupnica

  • zástupnica

    im. ž. G zástupnicē; mn. N zástupnice, G zástupnīcā 1. žena koja zastupa čije ciljeve i korist; žena koja vodi zastupništvo [~ osiguravajućega društva]; sin. (agentica) 2. žena koja je na izborima izabrana da zastupa birače [saborska ~]; sin. (predstavnica)

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga