ljȕskav

prid. G ljȕskava; odr. ljȕskavī, G ljȕskavōg(a); ž. ljȕskava, s. ljȕskavo; komp. ljuskàvijī koji je u ljuskama, koji je prekriven ljuskama

ljúštiti

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. ljȗštīm, 3. l. mn. ljȗštē, imp. ljúšti, aor. ljúštih, imperf. ljȗšćāh, prid. r. ljúštio, prid. t. ljȗšten skidati ljusku s čega [~ jaja]

ljùštura

im. ž. G ljùšturē; mn. N ljùšture, G ljȕštūrā biol. vapnena tvorevina koja štiti mekano tijelo nekih protista ♦ zatvoriti se (uvući se) u svoju ljušturu zatvoriti se u sebe, pobjeći od ljudi

ljȗt

prid. G ljúta; odr. ljȗ, G ljȗtōg(a); ž. ljúta, s. ljȗto; komp. ljȕćī 1. koji je pun ljutnje [~ na prijatelja; ~ pogled]; sin. ljutit, srdit 2. koji snažno nadražuje osjetila [ljuta paprika; ljuti hren; ljuti luk] 3. pren. koji je neugodan, hladan ili izrazito težak i jak [ljuta zima]

ljùtica

im. ž. G ljùticē; mn. N ljùtice, G ljȕtīcā zool. 1. mn. porodica otrovnica s tamnom vijugavom prugom duž tijela koje imaju kratak rep i trokutastu, vidno od tijela vratom odvojenu, glavu 2. pripadnik istoimene porodice

ljùtika

im. ž. G ljùtikē, DL ljùtiki; mn. N ljùtike, G ljȕtīkā bot. 1. višegodišnja zeljasta povrtnica s podzemnom stabljikom s više lukovica 2. lukovica istoimene povrtnice

ljutìna

im. ž. G ljutìnē svojstvo onoga što je ljuto, što snažno nadražuje osjetila

ljùtit

prid. G ljùtita; odr. ljùtitī, G ljùtitōg(a); ž. ljùtita, s. ljùtito; komp. ljutìtijī koji je pun ljutnje [~ na prijatelja; ~ pogled]; sin. ljut, srdit

ljútiti

gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. ljȗtīm, 3. l. mn. ljȗ, imp. ljúti, aor. ljútih, imperf. ljȗćāh, prid. r. ljútio, prid. t. ljȗćen izazivati čiju ljutnju [~ oca] • ljútiti se povr. biti ljut [Ljutim se na tebe.]; sin. srditi

ljùtito

pril. s mnogo ljutnje [~ odgovoriti]; sin. ljuto, srdito

ljùtitōst

im. ž. G ljùtitosti, I ljùtitošću/ljùtitosti osobina onoga koji je ljutit ili onoga što je ljutito; sin. srditost

ljútnja

im. ž. G ljútnjē; mn. N ljútnje, G ljútnjā/ljútnjī stanje izazvano osjećajem nezadovoljstva; sin. srdžba

ljȗto

pril. komp. ljȕćē s mnogo ljutnje [~ odgovoriti]; sin. ljutito, srdito

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga